Vua Italy Umberto và Umberto chủ nhà hàng

“Ngày 28/7/1900, Vua Italy Umberto I ăn tối trong nhà hàng ở thành phố Monza. Người ta được biết chủ của nhà hàng cũng có tên Umberto, sinh ra cùng ngày với nhà vua, trong cùng một thành phố, vợ của họ có cùng một tên, đám cưới cũng diễn ra trong cùng một ngày, còn nhà hàng khai trương đúng vào ngày nhà vua lên ngai vàng.

Nhà vua và người dân thường này rất vui vẻ nhân cuộc gặp gỡ kỳ lạ này và thống nhất, sáng hôm sau sẽ đến sân vận động. Nhưng đến buổi sáng, chủ nhà hàng Umberto đột ngột qua đời, nhà vua tỏ lòng tiếc thương và chỉ vài giờ sau khi ông bị một kẻ vô chính phủ bắn chết. Số phận của họ chỉ không giống nhau ở 2 điểm người chết ở những nơi khác nhau.

Thưa Thầy cho con xin hỏi:

Có phải 2 người này từ một nhân sanh ra hay không?

Đáp: Đúng vậy, hai người này cùng tạo một nghiệp nhân quả tiền kiếp giống nhau, nhưng có khác nhau một chút là tạo nhân quả khi chết không cùng giờ và không cùng một cách chết.

Trên hành tinh sống này đều do các duyên hội tụ đầy đủ bốn đại nên mới có sự sống, nếu chỉ cần thiếu một đại là sự sống không có. Cỏ cây, đất đá, núi sông, ao hồ, rừng biển đều do bốn đại mà thành. Vạn vật sinh ra từ những loài nhỏ nhất như vi khuẩn, vi trùng đến những loài to nhất như voi, rắn, chim đại bàng và thông minh nhất như loài người đều do bốn đại hợp duyên mà thành. Ngoài bốn đại đi tìm sự sống trên hành tinh này không có. Cho nên, hành tinh sống đuợc gọi là hành tinh bốn đại. Vậy bốn đại là gì? Bốn đại gồm có: Đất, Nước, Gió, Lửa.

1- Đất: Do các nguyên chất khác hợp lại mới thành đất. Đất không thể là một nguyên chất. Đất chỉ là một hợp chất như trên đã nói. Không có đất thì hành tinh này chỉ là hành tinh chết mà thôi.

2- Nước cũng vậy, do các nguyên chất khác hợp lại thành nước. Nước không có đứng riêng rẽ nguyên chất một mình mà thành nước được. Nước là một hợp chất, nếu Trái đất không có nước thì Trái đất là hành tinh chết, chứ không thể nào là hành tinh sống được.

3- Gió cũng vậy, do các nguyên chất khác hợp lại thành gió. Gió không đứng riêng rẽ một nguyên chất mà thành gió được, gió là một hợp chất, nếu hành tinh này không có gió thì hành tinh này là hành tinh chết.

4- Lửa cũng vậy, do các nguyên chất khác hợp lại thành lửa. Lửa không đứng riêng rẽ một nguyên chất thành lửa được, lửa là một hợp chất, nếu hành tinh này không có lửa thì hành tinh này là hành tinh chết.

Các nguyên chất khác hợp lại mà thành đất, nước, gió, lửa. Rồi đất, nước, gió, lửa theo duyên hợp lại mà thành vạn vật trong vũ trụ. Theo các duyên hợp lại gọi là sinh, theo các tan rã gọi là diệt. Duyên sinh diệt đều do quy luật nhân quả điều hành. Cho nên, trên thế gian này không có chuyện ngẫu nhiên xảy ra mà tất cả đều do sự sắp xếp của nhân quả. Vì thế, chúng ta nghiệm xét trong một tai nạn giao thông, mỗi người chỉ ở một nơi, thế mà nhân quả sắp xếp cho mọi người vào một chiếc xe đò để khi tai nạn giao thông xảy ra thì tất cả những người đồng chết một lượt chỉ trong vài ba giây.

Cho nên, câu chuyện trùng hợp nhà vua Italy Umberto I và ông chủ nhà hàng cũng tên Umberto, cùng ngày tháng năm sinh, cùng có vợ một ngày, cùng ngày nhà vua lên ngôi thì cũng cùng ngày khai trương nhà hàng và chết thì có khác nhau vài giờ. Câu chuyện này rất hy hữu nhưng hai người tiền kiếp đều tạo một nhân quả giống nhau nên nghiệp lực không khác, vì thế nghiệp lực tương ưng nên hai người không có gì là ngẫu nhiên mà do nhân quả sắp xếp từ tên tuổi, ngày tháng năm sinh không có gì sai khác.

Người hiểu biết nhân quả mỗi việc trên đời xảy ra như thế nào cũng không làm họ ngạc nhiên. Bởi vì, họ biết rất rõ trên đời này không có điều gì là ngẫu nhiên cả. Cho nên, mọi việc đều không thể qua mắt được. Họ hiểu biết rất rõ ràng các duyên hợp lại và các duyên tan rã luôn luôn phải theo quy luật của nhân quả chỉ đạo như trên đã nói. Vì thế, không có một vật gì trên hành tinh này đi ra ngoài quy luật nhân quả được.

Nhân quả có hai phần rất rõ ràng

1- Nhân quả về phần hữu hình (vật chất). Cơ thể con người không ai giống ai, nếu giống chỗ này thì khác chỗ kia.

2- Nhân quả về phần vô hình (tinh thần). Tính tình cũng vậy, không ai giống ai, nếu giống chỗ này thì khác chỗ kia.

Đó là nghiệp lực cá nhân của mỗi người tạo ra đều theo quy luật nhân quả từ vô lượng kiếp. Cho nên, mọi vật đều bị sự điều khiển của nhân quả, do đó mọi người trên thế gian này không ai vượt qua sự điều khiển của nhân quả.

Câu chuyện vua Umberto và chủ nhà hàng Umberto là do nghiệp tạo ra từ kiếp trước giống nhau không sai một li nào nên hiện kiếp mới có sự trùng hợp như vậy, không có gì là lạ.

Tuy câu chuyện trùng hợp đơn sơ như vậy cũng làm cho mọi người khắp nơi trên thế giới lấy làm ngạc nhiên mà ít có ai lý giải được.

Câu chuyện thứ nhất Vua Italy Umberto và Umberto chủ nhà hàng – Trích trong cuốn Những Chuyện Kỳ Lạ Xảy Ra Trên Thế Giới – Trưởng lão Thích Thông Lạc

Link bài gốc: https://thuvienthaythonglac.net/kinh-sach/529-nhung-chuyen-ky-la-xay-ra-tren-the-gioi