Lòng thương yêu là động lực giải thoát

Kính gửi: Nguyên Thanh!

Con phải cố gắng tu tập xả tâm để đạt được sự giải thoát hoàn toàn, đó là con yêu thương Thầy. Con là một thiếu nữ trẻ đẹp có đầy đủ trí tuệ và lòng yêu thương mọi người.

Giới phụ nữ đang khổ lắm con ạ!

Con tu tập cho được để thay Thầy hướng dẫn họ, con gần gũi họ để an ủi và xoa dịu những vết thương đau và nỗi thống khổ của họ.

Thầy hi vọng ở con nhiều lắm và tin rằng con sẽ tu tập được và rất xứng đáng thay Thầy thương yêu mọi người, mọi loài.

Phải cố gắng, càng thương Thầy thì con hãy cố gắng tu tập xả tâm hơn, đó là con đã thương Thầy.

Con càng cố gắng tu thì Thầy sẽ luôn luôn ở bên con giúp đỡ và an ủi con.

Thỉnh thoảng con lại giúp Thầy ­cho ra đời những tác phẩm chấn chỉnh lại Phật Giáo khiến cho mọi người có hướng đi tốt đẹp để xây dựng cuộc đời họ trong an lạc và hạnh phúc.

Lòng yêu thương ấy mới chính là yêu thương con ạ! Thầy và con tuy hai mà một. Vậy phải thực hiện như thế nào để tình yêu thương ấy ngày càng lớn mạnh và tốt đẹp hơn. Phải không con?

Phải ráng tu tập để cùng Thầy chung lưng đấu cật làm tốt đời, đẹp đạo. Đây mới là tình yêu thương, một thứ tình yêu cao quý mà thế gian khó tìm, khó thấy.

Nhìn trước, nhìn sau giới nữ không có ai hơn con. Vậy con hãy ráng tu tập nghe con! Đừng phụ lòng yêu thương của Thầy.

Những buổi chiều tà mưa phủ trắng

Thầy cười tha thứ kẻ vong ơn

Biết bao người đã theo Thầy tu hành, Thầy đã yêu thương họ nhưng họ lại phụ lòng Thầy. Thầy tin rằng sẽ có người yêu thương Thầy và không phụ lòng yêu thương ấy. Thầy tin như vậy và sẽ có người. Người đó là ….

Con đừng buồn khổ nữa con ạ! Chỉ có tự mình phải cứu mình. Đời chẳng có gì đáng cho chúng ta phải khổ đau. Phải không con?

Dũng mãnh đứng trên đôi chân của mình để chiến đấu với giặc bệnh, giặc khổ, giặc già và giặc chết. Chúng luôn luôn chờ chỗ sơ hở là tấn công chúng ta liền. Ngay bây giờ mạnh một lúc nữa đau bệnh không chừng; ngay bây giờ khỏe một lúc nữa là chết đến.

Đời thật là vô thường, có gì mà ta phải trân trọng. Phải không con?

Buông xuống hết để cho tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, thoải mái. Thầy mong sao luôn luôn thấy con cười. Đừng khóc nữa nghe con!

Chúc con tu tập xả tâm tốt. Xa tâm tốt không có nghĩa là xả lòng yêu thương. Con hiểu chứ !?

Kính thư

Thầy của con.

Trích nguồn: https://thuvienthaythonglac.net/thu-muc-tu-lieu/677-long-thuong-yeu-la-dong-luc-giai-thoat