Đạo đức làm người – Mọi người hãy học luật lệ và đạo đức đi đường (P.3)

Hiện nay, khắp trên mọi nẻo đường đất nước, ngày nào cũng có xảy ra tai nạn giao thông, đó là vì mọi người không chịu học luật đi đường, và không học đạo đức cẩn thận đi đường. Không học luật lệ và đạo đức đi đường, nên vô tình đã biến mình thành … Đọc tiếp Đạo đức làm người – Mọi người hãy học luật lệ và đạo đức đi đường (P.3)