Cúng dường bố thí đúng chánh pháp

Hỏi:

Kính thưa Thầy!

Nhà con cũng như con muốn trích số tiền dư thừa của mình ra để làm từ thiện, bố thí cúng dường. Con không muốn đồng tiền của mình đổ vào những việc vô ích, đã không được phước mà còn thêm tội. Hôm nay con đến đây trình Thầy và nhờ Thầy chỉ dạy cho con làm thế nào đặng lợi mình lợi người đúng chánh pháp? – Câu hỏi của Liên Châu (Tp. HCM)!

Cúng dường bố thí đúng chánh pháp

Đáp:

Muốn làm việc từ thiện bố thí cúng dường đúng chánh pháp thì con hãy nghe đức Phật dạy: Một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi đức Phật: “Chúng con là hàng cư sĩ tại gia, muốn cúng dường bố thí như thế nào cho đúng chánh pháp?”.

Đức Phật dạy: “Bố thí và cúng dường là việc từ thiện đều phải nhắm vào cá nhân hay tập thể có đạo đức. Cá nhân hay tập thể sống không có đạo đức mà cúng dường và bố thí, tức là làm từ thiện cho những đối tượng này thì cũng giống như hạt giống mà đem gieo trên đường bộ, trên đất chai xấu, khô cằn thì hạt giống sẽ bị hư thối và việc làm từ thiện, cúng dường bố thí như vậy chẳng có lợi ích gì cả, lại còn khiến cho họ làm điều ác nhiều hơn, tội hơn.

Trên đời này mọi người đều sống trong nhân quả. Nhân ác quả mới khổ, nhân thiện quả mới yên vui. Người sống trong nhân thiện dù gặp cảnh khổ vẫn có người đến giúp đỡ.

Ở đây đức Phật muốn dạy: Cúng dường cho quý Thầy, quý Sư thì cúng dường cho quý Thầy, quý Sư giữ gìn giới luật nghiêm túc, không hề vi phạm một giới nhỏ nhặt nào. Nếu quý Thầy, quý Sư phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới thì không nên cúng dường. Cúng dường như vậy là quý Phật tử tiếp nối giáo cho Ma Ba Tuần diệt Phật giáo thì quý bị có tội.

Người sống trong thiện pháp mà gặp quả khổ là do nhân tiền kiếp thì quý Phật tử hãy bố thí làm từ thiện để giúp đỡ họ sống trong thiện pháp. Còn họ gặp quả khổ mà sống trong nghề nghiệp ác thì không nên bố thí, làm từ thiện cho họ. Hãy để cho họ trả nhân quả ác của họ.

  • Ví dụ 1: Một tu sĩ phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới thì không nên cúng dường.
  • Ví dụ 2: Một người ăn cướp, giết người gặp tai nạn tù tội hoặc gia đình họ nghèo khổ thì không nên bố thí hay giúp đỡ cho họ ra tù, ra khám thì họ làm càng làm ác thêm nữa.

Nói chung một cá nhân hay tập thể làm ác thì không nên bố thí cúng dường, vì bố thí cúng dường cho họ thì họ lại làm ác nhiều hơn nữa.

Trong đạo Phật vấn đề làm từ thiện phải trí tuệ, phải soi xét. Người được bố thí phải sống thiện khi gặp khó khăn thì giúp đỡ; còn người làm ác, sống ác thì không nên bố thí như trên đã nói. Còn cúng dường chư Tăng, Ni thì cúng dường Tăng, Ni giới luật nghiêm chỉnh, chứ không nên cúng dường cho những Tăng, Ni phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới, vì cúng dường như vậy cũng như tiếp tay cho ma diệt Phật giáo thì quý Phật tử có tội hơn là có phước.

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Link nguồn: https://thuvienthaythonglac.net/thu-muc-tu-lieu/695-cung-duong-bo-thi-dung-chanh-phap